Slovenský skauting Nitrianska Blatnica


Go to content

O nás

Slovenský skauting, 28. zbor
Topoľčany a Nitrianska Blatnica

Skauting v Topoľčanoch a v Nitrianskej Blatnici má svoje počiatky už za 1. československej republiky.
Tri krát bol zakázaný, aby po r. 1989 opäť povstal. Bolo to vďaka obetavej a čistej láske br. Ľudovíta Hallona, Oskara Rosslera-Osiho a ich priateľov z Topoľčian.
V
Nitrianskej Blatnici obnovil skauting kňaz Juraj Dubec, ktorý spolu so svojimi známimi A. a B. Uhrovými z Kežmarku oslovili v r. 1991 br. E. Kollára, P. Stískala, Ľ. Ruska a I. Slávika. Tí absolvovali v Piešťanoch radcovský kurz a v septembri 1991 oficiálne obnovili skauting v Nitrianskej Blatnici.
K ďaľším vodcom patrili br. M. Štefanec, sr. M. Líšková, S. Stančeková, M. Bílený s J. a P. Vašinovcami. S vlčiackymi hrami obetavo roky pomáha br. J. Líška.
Po nich prebrali vodcovskú úlohu sr. Eva a Lucia Schlosárikové.
Skauting je otvorený pre všetkých mladých túžiacich po romantike a pobyte v prírode.


Slovenský skauting, 28. zbor | edok@post.sk

Back to content | Back to main menu